Neglected cultural heritage: Further reading

Alzén, A. & Aronsson, P. (red.) 2006. Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner, universilla värden, lokala praktiker. Norrköping, Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet.

Aronsson Peter 2004. Historiebruk. Att använda det förflutna. Lund, Studentlitteratur.

Burström Mats. 1997. ‘Disciplinating the Past. The Antiquarian Striving for Interpretative Supremacy’. Current Swedish Archaeology Vol 5, pp. 41-47.

Burström Mats. 2007. Samtidsarkeologi. Introduktion till ett forskningsfält, Lund, Studentlitteratur.

Carman, J. 2005. Against Cultural Property. Archaeology, heritage and ownership. London, Duckworth.

Grundberg Jonas. 2000. Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. En introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och praktik. Gotarc Serie C. Arkeologiska skrifter No 33. Göteborg, Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet.

Grundberg Jonas. 2004. Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning. Utveckling eller konflikt. Gotarc Series B. Gothenburg Archaeological Theses, No 28. Göteborg, Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet.

Gustafsson Anders & Karlsson Håkan. 2004. Plats på scen. Kring beskrivning och förmedling av Bohusläns fasta fornlämningar genom tiderna. Bohusläns museum, Uddevalla.

Hems, A. & Blockley, M. eds. 2006. Heritage Interpretation. Routledge, London.

Holtorf, C. 2005. From Stonehenge to Las Vegas. Archaeology as popular culture. Lanham, Altamira Press.

Jameson, J. H. eds. 1997. Presenting Archaeology to the Public. Digging For Truths. Walnut Creek, Altamira Press.

Jones, S. 2006. They made it a living thing didn't they. The growth of things and the fossilisation of heritage. I: Layton, R, Shennan, S. & Stone, P G. (red.). A future for archaeology: the past in the present. Walnut Creek, Left Coast Press.

Jones, S. 2005. That stone was born here and that's where it belongs. Hilton of Cadboll and the negotiation of identity, ownership and belonging, I: Foster, Sally M. & Cross, Morag (red.). Able minds and practised hands: Scotland's early medieval sculpture in the 21st century. Leeds, Maney.

Karlsson, H. 2004. Försummat kulturarv. Det närliggande förflutna och fotbollens platser. Lindome, Bricoleur.

Karlsson, H. 2008. Mellan kanon dialog och fotboll. Kulturarvets demokratiska potential. I Jönsson, L-E., Wallette, A. & Wienberg, J. (red.), Kanon och kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige. Centrum för Danmarksstudier 19, Stockholm, Makadam förlag.

Merriman, N. (red.). 2004. Public Archaeology. London, Routledge.

Pettersson Richard. 2004. Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder. En idéhistorisk bakgrund och analys. Skrifter från forskningsprojektet ’Landskapet som arena’ No 7, Umeå.

Riksantikvarieämbetet. 2004. Agenda kulturarv. Slutrapport, Stockholm.

Riksantikvarieämbetet. 2004. Människan i centrum. Agenda kulturarvs programförklaring, Stockholm.

Skeates, R. 2000. Debating the Archaeological Heritage. London, Duckworth.

Smith, L. 2004. Archaeological theory and the politics of cultural heritage. London, Routledge.

Smith, L. 2006. Uses of heritage. New York, Routledge.