Further Reading

Bakker, B., 2004, ‘De zichtbare stad’, in: W. Frijhoff en Maarten Prak (red.), Geschiedenis van Amsterdam II-1. Centrum van de wereld 1578-1650. Amsterdam, 17-101

Bakker, B., en E. Schmitz, 2007, Het aanzien van Amsterdam. Panorama’s, plattegronden en profielen uit de Gouden Eeuw. Bussum

Carasso-Kok, M. (red.). Geschiedenis van Amsterdam, Deel I en II. Amsterdam, 2004

Gawronski, J., 1996, De Equipagie van de Hollandia en de Amsterdam. VOC- bedrijvigheid in 18de eeuws Amsterdam. Amsterdam

Gawronski, J., 2002, ‘Archeologie op Oostenburg. De Amsterdamse stadsuitleg en het maritieme cultuurlandschap’, in: J. Gawronski, J.F. Schmidt, M.-Th. Van Thoor (red.), Amsterdam. Monumenten en Archeologie 1. Amsterdam, 10-27

Gawronski, J., 2004, ‘Opgravingen in Amsterdam. Een terugblik op dertig jaar gemeentelijke archeologie’, in: V. van Rossem en M. Bakker (red.), Amsterdam maakt geschiedenis. Vijftig jaar op zoek naar de genius loci. Amsterdam, 302-323

Hoog, M. de, 2005, 4 X Amsterdam. Ontwerpen aan de stad. Bussum

Kranendonk, P. en J. Gawronski, 2006, Zeven op het Damrak. Archeologie en de Noord/Zuidlijn. In: Gawronski, J., F. Schmidt en M.-TH. Van Thoor, Amsterdam. Monumenten en Archeologie 5, 11-17

Lesger, C., 2001, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550 – ca.1630. Hilversum

Rebel, B., en G. Vermeer, 2009, ‘Amsterdam en haar problematische verhouding met het Centraal Station’, Amstelodamum 100, 10-45

pdf
Gawronski, J., and P.S.M. Kranendonk, 2008, Damrak en Rokin.
Archeologie en de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, in: Vitruvius 4, 38-44